top of page
Paper Diary

סדנאות כתיבה

סדנת הדגל למתקדמים
"סדנאות הבית"
 

סדנת כתיבה בהנחיית אשכול נבו ואורית גידלי.

הסדנה מיועדת לכותבים מנוסים בתחומי הפרוזה או השירה, שמעוניינים לחדד את הכישורים שלהם, וללמוד כתיבה באופן מעמיק.

משך הסדנה: עשרה מפגשים

שעות: ימי חמישי בשעות 21:30-18:30

כתובת: "עדנה" - דרך שלמה 6, ת״א-יפו

מועד קרוב: 9 במאי 2024

סדנאות הבית. סדנאות כתיבה
סדנת הדגל למתחילים
"סדנאות הבית"

סדנת כתיבה בהנחיית אשכול נבו ואורית גידלי.

הסדנה מיועדת לכותבים שמעוניינים למצוא את הקול הספרותי הייחודי שלהם, ולהתחיל לבסס את דרכם בעולמות הפרוזה והשירה.

משך הסדנה: עשרה מפגשים

שעות: ימי שלישי בשעות 21:30-18:30

כתובת: "עדנה" - דרך שלמה 6, ת״א-יפו

מועד קרוב: 21 במאי 2024

סדנאות הבית. סדנאות כתיבה
bottom of page